1- به رنگ و ظاهر کدو توجه کنید!

کدو حلوائی شیرین رنگ تافی است با کمی کدری شبیه خاک گرفتگی!

کدو حلوایی سبز نه طعم دارد، نه مزه؛ به همین دلیل فقط برای سفره آرایی کاربرد دارد.

2- کدو ی پژمرده نخرید!

حتما در هنگام انتخاب پوست کدو را فشار دهید، اگر فرو رفت کدو پژمرده است و انتخاب خوبی نیست!

کدویی را بخرید که پوست صاف و عاری از چین و چروک دارد!

3- کدو ی سنگین بخرید!

دقیقا مانند زمانیکه هندوانه می خرید، کدو حلوائی را در دست بکیرید اگر وزنش نسبت به ابعادش زیاد بود، انتخاب خوبی است.

کدوهای کوچکتر به شرط اینکه شامل شروط بالا باشند، بسیار شیرین و آبدارتر از درشت تر ها خواهند بود.

به ساقه ای که به پوست کدو چسبیده دقت کنید!

این ساقه باید سخت ، سبز تیره و یا سیاه باشد.

ضمنا نکته قابل ذکر اینکه این ساقه ی را نکنید، وجود ساقه روی کدو حلوایی باعث ماندگاری بیشتر و جلوگیری از بو گرفتن آن میشود.

ساقه‌کدوی له شده نشان می‌دهد کدو دارد خراب می‌شود. کدو را می‌توانید بدون اینکه
به آن دست بزنید تا 3 ماه در دمای اتاق نگه دارید.

کدو حلوایی

نحوه نگهداری کدو حلوایی

بلافاصله پس از برش دادن کدو بدون برداشتن تخمه های آن بایستی داخل کیسه ای پلاستیکی در یخچال قرار داده و نگهداری کنید.

قرار گرفتن کدو تنبل برداشت شده در معرض نور مستقیم آفتاب ماندگاری آن را کاهش داده و باعث خشک شدن آن خواهد شد.