استفاده از سرکه و آبلیمو برای از بین بردن بوی غذای سوخته در منزل

1 اگر منزل شما بزرگ است و پنجره های بزرگی در آشپزخانه دارید. با باز کردن پنجره می توانید بعد از مدتی از شر بوی سوختگی راحت شوید.
اما بدانید که برای آپارتمان های کوچک این روش برای از بین بردن بوی سوختگی غذا کافی نیست، چرا که بوی سوختگی خیلی سریع در خانه پخش می شود.

2 اگر غذا سوخت نگران نباشید! در و پنجره ها رو باز کنید و یک حوله را نمدار کنید، حوله را در هوا بچرخانید و به سمت پنجره ها تکان دهید تا بوی سوختکی خارج شود.

3  برای از بین بردن بوی سوختگی غذا با سرکه کافی است، اگر می خواهید مقدار زیادی غذای سرخ کردنی تهیه کنید، هود را روشن کنید و یک کاسه سرکه کنار خود قرار دهید تا حدود زیادی از انتشار بوی سرخ کردنی در منزل جلوگیری شود.

البته این روش اگر آشپزخانه فاقد هود یا هواکش باشد، کاربردی ندارد.

4 برای از بین بردن بوی سوختگی غذا با استفاده از آبلیمو طبیعی کافی است یک لیمو ترش را ببرید و داخل آب جوش بیندازید تا بجوشد عطر لیمو ترش پخش شده در فضا به شدت دلپذیر است و باعث می شود تا بوی سوختگی را کمتر حس کنید.

5 غیر از لیمو ترش جوشاندن ترکیب دارچین و وانیل هم خیلی سریع فضا را معطر کرده و برای از بین بردن بوی سوختگی غذا بسیار کاربردی است.